МОНГОЛ ГЭРИЙН УЛАМЖЛАЛТ УРЛАЛ, ЗАН ҮЙЛ, ЁС БЭЛГЭДЭЛ

 In Мэдээ мэдээлэл

ЮНЕСКО-гоос Соёлын биет бус өв/СББӨ/-ийг хамгаалах тухай Конвенцийг 2003 онд батлан гаргаж, СББӨ-өөр уламжлан хүн төрөлхтний соёлын олон янз байдлыг хадгалах замаар тогтвортой хөгжлийг тэтгэн дэмжихийг зорилт болгож байна.

Монгол дахь ЮНЕСКО-гийн батламжит “Байгаль, Соёлын өвийг хамгаалах сан” ТББ-тай хамтран “СОЁЛЫН ӨВД ЭЭЛТЭЙ УЛААНБААТАР” аяны хүрээнд соёлын өвийн цуврал баримтат киног хүргэж байна.

#ХотынСоёл
#Хот_Соёлтой_БолГОЁ

СОЁЛЫН ӨВТ ЭЭЛТЭЙ УЛААНБААТАР

МОНГОЛ ГЭРИЙН УЛАМЖЛАЛТ УРЛАЛ, ЗАН ҮЙЛ, ЁС БЭЛГЭДЭЛЮНЕСКО-гоос Соёлын биет бус өв/СББӨ/-ийг хамгаалах тухай Конвенцийг 2003 онд батлан гаргаж, СББӨ-өөр уламжлан хүн төрөлхтний соёлын олон янз байдлыг хадгалах замаар тогтвортой хөгжлийг тэтгэн дэмжихийг зорилт болгож байна.Монгол дахь ЮНЕСКО-гийн батламжит "Байгаль, Соёлын өвийг хамгаалах сан" ТББ-тай хамтран "СОЁЛЫН ӨВД ЭЭЛТЭЙ УЛААНБААТАР" аяны хүрээнд соёлын өвийн цуврал баримтат киног хүргэж байна.#ХотынСоёл#Хот_Соёлтой_БолГОЁНИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР

Posted by Нийслэлийн Соёл Урлагийн Газар on Monday, May 18, 2020

Recent Posts