Үйлчилгээний төрөл Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Хариуцсан ажилтан Утасны дугаар И-майл хаяг
1. Нийтийн бүжиг Тасалбар-1500 төгрөг Ж.Ган-Эрдэнэ 11344193 Ganerdene_j@yahoo.com
1. “А”, “Б”  танхимын үйл ажиллагаа /Соёл урлагийн болон бусад/ “А”-танхим

/1 цаг 350000 төгрөг/

“Б”-танхим

/1 цаг 150000 төгрөг/

 

Ч.Баярмаа Bayarmaa.maila@gmail.com