ТАВАН ЭРДЭНИЙН ШАГАЙ

 In Мэдээ мэдээлэл

ЮНЕСКО-гоос Соёлын биет бус өв/СББӨ/-ийг хамгаалах тухай Конвенцийг 2003 онд батлан гаргаж, СББӨ-өөр уламжлан хүн төрөлхтний соёлын олон янз байдлыг хадгалах замаар тогтвортой хөгжлийг тэтгэн дэмжихийг зорилт болгож байна.
Монгол дахь ЮНЕСКО-гийн батламжит “Байгаль, Соёлын өвийг хамгаалах сан” ТББ-тай хамтран “СОЁЛЫН ӨВД ЭЭЛТЭЙ УЛААНБААТАР” аяны хүрээнд соёлын өвийн цуврал баримтат киног хүргэж байна.
ЮНЕСКО-гийн Соёлын биет бус өвийн конвенцийн засгийн газар хоорондын хорооны ээлжит 9 дүгээр хуралдаан Парис хотноо 2015 онд болж, уг хуралдаанаар Монгол улсаас нэр дэвшүүлсэн “Шагайн харвааг” ЮНЕСКО-гийн Соёлын биет бус өвийн хүн төрөлхтний төлөөллийн жагсаалтад бүртгэн авсан

СОЁЛЫН ӨВД ЭЭЛТЭЙ УЛААНБААТАР – ТАВАН ЭРДЭНИЙН ШАГАЙ

4. ТАВАН ЭРДЭНИЙН ШАГАЙЮНЕСКО-гоос Соёлын биет бус өв/СББӨ/-ийг хамгаалах тухай Конвенцийг 2003 онд батлан гаргаж, СББӨ-өөр уламжлан хүн төрөлхтний соёлын олон янз байдлыг хадгалах замаар тогтвортой хөгжлийг тэтгэн дэмжихийг зорилт болгож байна.Монгол дахь ЮНЕСКО-гийн батламжит "Байгаль, Соёлын өвийг хамгаалах сан" ТББ-тай хамтран "СОЁЛЫН ӨВД ЭЭЛТЭЙ УЛААНБААТАР" аяны хүрээнд соёлын өвийн цуврал баримтат киног хүргэж байна.ЮНЕСКО-гийн Соёлын биет бус өвийн конвенцийн засгийн газар хоорондын хорооны ээлжит 9 дүгээр хуралдаан Парис хотноо 2015 онд болж, уг хуралдаанаар Монгол улсаас нэр дэвшүүлсэн "Шагайн харвааг" ЮНЕСКО-гийн Соёлын биет бус өвийн хүн төрөлхтний төлөөллийн жагсаалтад бүртгэн авсан. НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР

Posted by Нийслэлийн Соёл Урлагийн Газар on Thursday, October 4, 2018

Recent Posts